Click here to skip to main content.
 

We value feedback from our visitors. Please send any comments or suggestions to us via one of the following:

Flintshire Record Office

Email:
archives@flintshire.gov.uk

Address:
Flintshire Record Office
The Old Rectory
Rectory Lane
HAWARDEN
Flintshire
CH5 3NR

Telephone:
+44 (0)1244 532414

Flintshire Museums Service

Email:
museums@flintshire.gov.uk

Address:
Flintshire Museums Service
Library HQ
County Hall
Mold
CH7 6NW

Telephone:
01352 704409

Greenfield Valley Heritage Park

Email:
info@greenfieldvalley.com

Address:
Administration Centre
Basingwerk House
Greenfield Valley
Greenfield, Holywell
Flintshire
CH8 7GH
Telephone:
01352 714172

 

Rydym yn gwerthfawrogi adborth gan ein hymwelwyr. Anfonwch unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i ni trwy un o’r cysylltiadau canlynol:

Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint

E-bost:
archives@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad:
Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint
Yr Hen Reithordy
Rectory Lane
PENARLÂG
Sir y Fflint
CH5 3NR

Rhif ffôn:
+44 (0)1244 532414

Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint

E-bost:
museums@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint
Pencadlys Llyfrgelloedd
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NW

Rhif ffôn:
01352 704409

Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas

E-bost:
info@greenfieldvalley.com

Cyfeiriad:
Canolfan Weinyddol
Tŷ Basingwerk
Dyffryn Maes Glas
Maes Glas, Treffynnon
Sir y Fflint
CH8 7GH

Rhif ffôn:
01352 714172
 

Powered by CalmView© 2008-2020